W życiu każdego doktoranta przychodzi moment, gdy należy wyciągnąć swoje naukowe CV. Dlatego kierując się wygodą i praktycznością (a nie wbrew pozorom narcyzmem), poniżej zapis mojego skromnego, naukowego żywota.

 

Studia

2013 do teraz studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Specjalność: literaturoznawstwo.
2011-2013 – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego Filologia polska, specjalność: literaturoznawcza. Tytuł pracy: Kobiety i sacrum w prozie Anny Brzezińskiej na podstawie Sagi o zbóju Twardokęsku;
2008-2011 – studia licencjackie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego Filologia polska, specjalność: edytorstwo i tekstologia. Tytuł pracy: Proces pisania i świadomość językowa w poezji kobiecej po roku 1989 (Anna Agata Tomaszewska, Joanna Mueller, Marta Podgórnik);
2005-2008 – III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Konferencje naukowe

 

 1. Books and reading in an age of media overload. By the Book 2015 International Symposium (18-19.06.2015, Florencja, Paris 13 University, Sorbonne Paris Cité, University of Ljubljana, Slovenia,Oxford Brookes University): wygłoszenie referatu: E-books and new E-literature trends in Polish publishing market
 2.  Międzynarodowe seminarium „Literatura i sztuki. Prawo autorskie zastrzeżone” (5-6.06.2015, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): wygłoszenie referatu: Jak zalegalizować fan fiction?
 3. Sesja naukowa Literary Margins and Digital Media (15-17.04.2015,  The Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław i Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu): wygłoszenie referatu Amateur Criticism on the Internet and its Authenticity;
 4. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Rozkosz w kulturze – kultura rozkoszy (20-22.03.2015, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): wygłoszenie referatu Literatura, pornografia i Internet – skąd popularność tekstów pornograficznych w sieci?;
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa Dlaczego nie ma tu wielkich pisarek i inne pytania o KANON (12-13.12.2014, Uniwersytet Gdański w Gdańsku): wygłoszenie referatu Matka, celebrytka, wariatka – obraz pisarki w kolorowych czasopismach;
 6. I Kongres Badaczy Internetu Sieciowe dyskursy (roz)poznanie cyfrowego Świata. Oblicza Internetu 2014 (20.11.2014, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu): wygłoszenie referatu Nowe perspektywy literatury w Internecie;
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa Twórcze pisanie. Tradycja, wyzwania, ograniczenia, perspektywy (13.07 2014, Kraków): wygłoszenie referatu Ekonomia, Internet i self-publishing – poradniki kreatywnego pisania, autorstwa selfpublisherów;
 8. Konferencja Nowoczesne technologie w edytorstwie (8.05 2014, Katowice): wygłoszenie referatu Książka w sieci – nowe sposoby udostępniania literatury w Internecie;
 9. Konferencja Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie, (20-21.03 2014, Toruń): wygłoszenie referatu Męskość, patriotyzm, tożsamość – kryzys męskości a „Morfina” Szczepana Twardocha;
 10. Konferencja Fantastyczne kreacje światów? Recepcja –metodologia – interpretacja, (Katowice, 28-30.10 2013): wygłoszenie referatu Ciri: dziecko, dziewica, cyborg;
 11. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice, 20.05.2013): wygłoszenie referatu Proces pisania poezji Anny Agaty Tomaszewskiej a projekt écriture féminine;
 12. Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja naukowej „Pogranicza płci” (Katowice, 19-20.11.2012): wygłoszenie referatu „Pięćdziesiąt twarzy Greya” E. L. James – pornograficzny romans czy romantyczna pornografia;
 13. Studencko-Doktorancka Sesja Naukowa „Filmowe definicje kobiecości i męskości” (Opole, 20.04.2012): wygłoszenie referatu „Fight Club” – kryzys (męskiej) tożsamości i cywilizacji.

 

Teksty naukowe

Opublikowane:

 1. W oczekiwaniu na kompletną monografię. (recenzja książki: Maryla Hopfinger: Literatura i media po 1989 roku). Kwartalnik Literacki „FA-art” nr 4 (94) 2013, Katowice;
 2. Amazonek już nie ma. Postfeminizm i „Saga o Zbóju Twardokęsku”. Kwartalnik FA-art, nr 3 (89) 2012, Katowice.
 3. Nowe perspektywy literatury w Internecie. W: Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznanie cyfrowego świata. Red. M. Sokołowski, Elbląg 2014.
 4. Niekończąca się opowieść (o hipertekście). (recenzja książki: Małgorzata Janusiewicz: Literatura doby internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu). Kwartalnik Literacki „FA-art”, nr 1 (95) 2014, Katowice.
 5. Kochanki, morfina i kryzys męskości – „Morfina” Szczepana Twardocha. W: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej. Red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.
 6. Teraz decyduje czytelnik – przegląd nowych sposobów udostępniania e-booków w polskim i światowym Internecie na wybranych przykładach. W: „Nowa Biblioteka”: Elektroniczne publikowanie. Nr 1/2015, http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/Kasperek.pdf
 7. Książki celebrytów czyli pisarze, gwiazdy i literatura. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2.

W druku:

 1. Ekonomia, Internet i selfpublishing – poradniki kreatywnego pisania, autorstwa selfpublisherów (rozdział monografii).
 2. Self-publishing – zarys najważniejszych problemów. „Sztuka Edycji”.
 3. Ciri: dziecko, dziewica, cyborg. W: Literatura popularna. Tom 2. Fantastyczne kreacje światów (rozdział monografii).
 4. Fight club – kryzys(męskiej) tożsamości i cywilizacji (rozdział monografii).
 5. Proces pisania poezji Anny Agaty Tomaszewskiej a projekt écriture féminine (rozdział monografii).